Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2015

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXVI, Nr. 1-2 2015

S U M A R

 

 

 

DREPTUL ŞI SPAŢIUL VIRTUAL

XINGAN LI, Cyberspace and the Informed Rationality of Law (Ciberspaţiul şi raţionalitatea informată a legii).

ABORDĂRI CRITICE PRIVIND COMUNICAREA GESTUALĂ

PASCAL LARDELLIER, Care este „secretul" gestualităţii!? Câteva reflecţii critice asupra pseudoştiinţelor care vizează „decriptajul non-verbalului" (Traducere de Julia Kretsch)

MEDICINĂ, DEMOGRAFIE, SOCIETATE

TEOFIL LUNG, Medicina omului sănătos - unul dintre cele mai importante deziderate ale medicinei

ANDREEA APOSTIU, Îmbătrânirea activă - o necesitate pentru progresul economic şi social

DIMENSIUNI SPIRITUALE ALE LITERATURII ŞI SOCIOLOGIEI MODERNE

KUBILAY AKMAN, Dystopian Furcations in Modern Literature (Ramificaţii distopice în literatura modernă

MĂDĂLINA MĂNDIŢĂ, Max Weber şi Ernest Bernea. Viziuni universale şi locale asupra dimensiunii spirituale a societăţii

VALORI NAŢIONALE ŞI IDENTITATE EUROPEANĂ

LUCIAN-ŞTEFAN DUMITRESCU, Spre o sociologie politică a identităţii europene.

VERONICA DUMITRAŞCU, Dinamica angajamentului civic în România

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

„ALPHA", revistă de cultură, nr. 1-2-3, 2014, editor: Institutul de Studii Interculturale „Alpha", Târgu-Mureş, 258 p. (Simona-Grazia Dima)

„Revista română de sociologie", serie nouă, anul XXVI, nr. 1-2, p. 3-27, Bucureşti, 2015

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate