Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2011

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXII, nr. 3-4 · 2011

SUMAR

CERCETAREA INTERNAŢIONALĂ  ÎN DOMENIUL PROCESULUI DE STRĂMUTARE

FILIP M. ALEXANDRESCU, A Brief Report on a Major International Sociological Conference (Un scurt raport cu privire la o importantă conferinţă sociologică internaţională)

TENDINŢE ALE SEXUALITĂŢII  ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

VIVIANA ANDREESCU, From Legal Tolerance to Social Acceptance: Predictors of Heterosexism in Romania (De la toleranţă legală la acceptare socială: predictori ai heterosexismului în România)

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CODRINA ŞANDRU, Percepţia subiectivă a bolii şi serviciile comunitare pentru sănătate. O cercetare exploratorie la Hospice Casa Speranţei Braşov

FILIP GUTTMAN, Dizabilitatea ca o condiţie determinantă a sărăciei

SORIN M. RĂDULESCU, Evoluţia legislaţiei în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale copilului în România

RELIGIE, MORALITATE, SOCIETATE

MIHAI C. TEODORESCU, Relaţia dintre sociologia religiei creştine şi metafizica moralităţii

TEMATICA EUROPEANĂ ÎN MASS-MEDIA

NICOLETA CORBU, VALERIU FRUNZARU, MĂDĂLINA BOŢAN, CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Stabilirea agendei publice referitoare la Uniunea Europeană: alegerile europarlamentare din 2009, în România

SOCIO-LINGVISTICĂ - O ABORDARE  COMPARATIVĂ

ADRIAN  HATOS, Performanţa şcolară şi lingvistică a copiilor de etnie maghiară

EVOLUŢII SOCIALE PE PIAŢA MUNCII

SIMONA STĂNICĂ, Apariţia şi evoluţia fenomenului brain drain

COMENTARII

CRISTIAN MIHAI AIRINEI, MIHAELA AIRINEI, Practica nepotismului în sistemul administrativ românesc

SERGIU-LUCIAN RAIU, Procesul globalizării în  România

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

EMILIAN M. DOBRESCU, Şcoala Academică de Sociologie la a V-a ediţie. O iniţiativă devenită tradiţie

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

BERNARD HOURS et MONIQUE SÉLIM, Anthropologie politique de la globalisation, Paris, L'Harmattan, coll. Anthropologie critique, 2010 (Antoine Heemeryck, Cristi Pantelimon); MIRCEA CONSTANTINESCU, Noaptea, când toate blondele sunt brunete, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2010 (Sorin M. Rădulescu); ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN, Structură şi funcţie în societatea primitivă, Iaşi, Editura Polirom, 2000 (Sergiu-Lucian Raiu).

 „Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXII, nr. 3-4, p. , Bucureşti, 2011
 

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate