Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2010

  REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXI, nr. 1-2 2010

S U M A R

 

 

ROLUL ŞCOLII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

ALAIN BAUDRIT, L'éveil du sens des autres à l'école: quelles compétences à développer chez les élèves? (Trezirea sensibilităţii faţă de ceilalţi, în cadrul şcolii: ce competenţe ar trebui să le dezvoltăm elevilor?)

CONŞTIINŢĂ NAŢIONALĂ ŞI IDENTITATE ETNICĂ, ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

ANTON L. ALLAHAR, Politics of Ethno-Nationalism: a Post-Colonial and Post-Socialist Schema (Politica etnonaţionalismului: o schemă postcolonială şi postsocialistă

CĂLIN COTOI, Marxism şi naţionalism. O nouă întâlnire ratată (replică profesorului Anton L. Allahar)

MONOGRAFIA COMUNEI OSICA DE SUS (JUD. OLT)

ION PAUL POPESCU, Elemente demografice

CONSTANTIN ROŞCA, Credinţă creştină şi tradiţii religioase

CONSTANTIN ROŞCA, ION SÎRBU, Cultură şi etnografie

ISTORICUL CRIMINOLOGIEI ÎN ROMÂNIA

GEORGE CRISTIAN SPÎNU, Evoluţia criminalităţii în Ţinutul Someş în preajma izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial

COMENTARII

LAURA NISTOR, Dispoziţii comportamentale privind prevenirea poluării în România 

SEBASTIAN ŞTEFĂNUCĂ, „Graniţa" şi grănicerii bănăţeni - o abordare socio-istorică

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

S. DAMIAN, Zbor aproape de pământ, Bucureşti, Editurs Hasefer, 2008 (Simona-Grazia Dima)

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXI, nr. 1-2, p. 1-160, Bucureşti, 2010

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate