Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2012

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXIII, Nr. 3-4 2012

S U M A R

 

SOCIOLOGIA ŞI ŞTIINŢELE AGRICOLE

AMIR KASSAM, Gaining Rights to Citizenship: The Presence of Social Sciences in Agricultural Research and the Global Progress of "Conservation Agri-culture" (Câştigarea dreptului la cetăţenie: prezenţa ştiinţelor sociale în cadrul cercetării agricole şi progresul global al „agriculturii de conservare")

PERCEPŢIA POLIŢIŞTILOR ÎN CONTEXTUL STRATEGIILOR ANTICORUPŢIE

VIVIANA ANDREESCU, DEBORAH G. KEELING, GENNARO F. VITO, MARIA CRISTINA VOINIC, Romanian and American Police Officers' Perceptions of Professional Integrity and Ethical Behavior (Percepţii ale ofiţerilor de poliţie români şi americani, privitoare la integritatea profesională şi conduita etică)

IDENTITĂŢI NAŢIONALE ŞI TRANSNAŢIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

VALENTINA PRICOPIE, DANIEL COJANU, Citizenship and Identity across Europe.Global Vision, New Perspectives (Cetăţenie şi identitate în Europa. Viziune globală,perspective noi)

CODRINA ŞANDRU, Cercetarea atributelor şi atitudinilor identitare ale românilor

TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE ÎN SATUL ROMÂNESC

GHEORGHE ŞIŞEŞTEAN, Un fragment de viaţă cotidiană în satul colectivizat din România anilor 1971-1985

ADELA ŞERBAN, ALINA JURAVLE (GASLER), Ruralul românesc în contextul strategiilor europene de dezvoltare

CALITATEA VIEŢII PROFESIONALE ŞI CONDIŢIILE DE MUNCĂ

CRISTINA LEOVARIDIS, Calitatea vieţii angajaţilor înalt calificaţi din Ungaria. Opinia experţilor în domeniu

ANIVERSĂRI

SIMONA IONELA MIHAIU, Interviu cu sociologul Dan Banciu la împlinirea vârstei de 70 de ani

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

EMILIAN M. DOBRESCU, Academia de Ştiinţe şi Umanistică din Israel şi doi dintre reprezentanţii săi de frunte: Louis Guttman (1916-1987) şi Don Handelman (1939-2007).

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

JOSEPH E. STIGLITZ, Making Globalization Work (A determina globalizarea să funcţioneze), 1st ed., New York, W.W. Norton & Company, Inc. Publisher, 2006 (Elena-Cristina Bichir)

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXIII, nr. 3-4, p. 159-336, Bucureşti, 2012

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate