Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2005

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XVI, nr. 3-4 2005

S U M A R

PERCEPŢIA PUBLICĂ A CORUPŢIEI ÎN ROMÂNIA

DAN BANCIU, Percepţia intensităţii şi a gravităţii fenomenului de corupţie

SORIN M. RĂDULESCU, Percepţia principalelor cauze şi efecte ale fenomenului de corupţie

CRISTINA DÂMBOEANU, Experienţa personală a subiecţilor faţă de anumite fapte de corupţie    

ECATERINA BALICA, Opinii şi atitudini ale populaţiei faţă de faptele de corupţie şi persoanele implicate

ROXANA BRATU, Percepţia eficienţei măsurilor de prevenire şi control al corupţiei

SORIN M. RĂDULESCU, Soluţii principale de combatere şi prevenire a fenomenului de corupţie

TENDINŢE ALE CRIMINALITĂŢII ŞI DEVIANŢEI ÎN ROMÂNIA

ADRIANA-ANCA CUŞMIR, România în circuitul mondial al crimei

BRUNO ŞTEFAN, Simbolistica spaţio-temporală în mediul penitenciar românesc

CRISTINA DÂMBOEANU, Particularităţi psiho-sociale ale deţinuţilor foşti consumatori de droguri. Rezultate ale unui studiu empiric   

GEORGE-CRISTIAN SPÎNU, Istoria criminalităţii. Scurtă analiză a activităţii Institutului Medico-Legal „Mina Minovici" în anul 1936

ION VLĂDUŢ, Homosexualitatea şi atitudinile socio-legale faţă de această formă a sexualităţii umane

SIMONA ŞTEFĂNESCU, Mediatizarea violenţei în familie: noi perspective asupra neutralităţii morale şi responsabilităţii sociale în jurnalism

CARMEN A. BUCINSCHI, Violenţa în familie: un studiu de caz în mediul rural

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

VALENTINA MARINESCU, SIMONA ŞTEFĂNESCU, Mediatizarea actelor de violenţă în familie. Ghid de bune practici pentru jurnalişti, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti, Editura Veritas, 2005 (Carmen A. Bucinschi); FEDERICO CHABOD, Storia dell'idea d'Europa (Istoricul ideii de Europa), Bari, Editura Laterza, Collana Economica Laterza, 2005 (Monica Joiţa); GABRIEL STĂNESCU, Românii din Lumea Nouă. Valori native şi adaptative la românii americani, Norcross, Criterion Publishing, 2003 (Simona-Grazia Dima).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate