Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-4/2004

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XV, nr. 1-4 2004

MIRCEA  VULCĂNESCU CENTENARUL NAŞTERII

3 MARTIE 1904 - 3 MARTIE 2004

S  U  M  A  R

MARIN DIACONU, Repere biobibliografice şi spirituale (1904-2004)

MIRCEA VULCĂNESCU -  DOCUMENTE INEDITE

Gospodăria ţărănească şi economia capitalistă

Curs de statistică morală. Introducere în studiul statisticii morale Colbert

Răspuns la o interpelare în Parlament

Comitetul de redacţie al Enciclopediei României. Proces-verbal. Şedinţa din 1 aprilie 1937

Comitetul de redacţie al Enciclopediei României. Proces-verbal. Şedinţa din 3 iunie 1937

Asociaţia ştiinţifică pentru Enciclopedia României. Actul constitutiv şi statute

Enciclopedia României. Sumare ale volumelor V şi VI (Proiecte)

Program monografic. Programul optim de lucru în campaniile monografice

MIRCEA  VULCĂNESCU  ŞI  CONTEMPORANII  SĂI

Poşta de-a dreptu' nr. 1

Poşta de-a dreptu' nr. 2

Corespondenţă inedită Mircea Vulcănescu. Scrisori primite şi trimise către: Dimitrie Gusti, Tudor Vianu, V. Leonte, Dumitru Cristian Amzăr, Gh. Vlădescu-Răcoasa, Raoul Vişan, Mihai C. Maxim, Henri H. Stahl, D. C. Prejbeanu, O. Onicescu, D. Papadopol, Octavian Neamţu, Bazil Munteanu, Al. Rosetti, Sabba Ştefănescu, C. Rădulescu-Motru, Alexandru Marcu, N. Rusu-Ardeleanu, Al. Grigoriu

Thomas Masaryk despre Mircea Vulcănescu

MIRCEA  VULCĂNESCU  ÎN  INTERPRETĂRI  ACTUALE - NESTOR IGNAT, Magistrul

ION DUR, Arheologia unui posibil „om românesc"

CONSTANTIN ASLAM, Mircea Vulcănescu - actualitatea unui model ontologic de gândire identitară românească

VIOREL CERNICA, Mircea Vulcănescu - schiţa unei meontologii afective

MONICA MARINESCU, Max Scheler în interpretarea lui Mircea Vulcănescu

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Mircea Vulcănescu şi sistemul sociologic al lui Dimitrie Gusti

CONSTANTIN STROE, Mircea Vulcănescu - etician?

MANUELA GHEORGHE, „Ethosul românesc" şi „critica modernităţii" în interpretarea fenomenologică a lui Mircea Vulcănescu

MARIN DIACONU, Mircea Vulcănescu - deschidere către etică

ALEXANDRINA DRAGOMIR, Recurs la un chip spiritual al vremii

LAURA PANĂ, Activitatea intelectuală în viziunea lui Mircea Vulcănescu

RECENZII  ŞI  NOTE DE LECTURĂ

„Sociologie românească", volumul II, nr. 1, primăvara 2004, Bucureşti, Editura Polirom, (Simona-Grazia Dima); ELENA COBIANU, Etică şi politică în antichitate, Bucureşti, Editura Arvin Press, 2003 (Gheorghe Gr. Radu).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate