Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5 - 6/2014

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXV, Nr. 5-6 2014

S U M A R

RESTITUIRI

SANDA GOLOPENŢIA, The Sociological School of Bucharest between its Heyday and Suppression (Şcoala sociologică de la Bucureşti între apogeu şi suprimare

TENDINŢE ALE SUICIDULUI ÎN ROMÂNIA

SORIN M. RĂDULESCU, Constatări şi evaluări statistice cu privire la gradul de răspândire a sinuciderilor în România

IMPACTUL MEDIULUI VIRTUAL ASUPRA IDENTITĂŢILOR SEXUALE

SIMONA RODAT, Cyberqueer - Major Topics and Issues in Current Research (Fenomenul cyberqueer - subiecte şi probleme semnificative în cercetarea actuală)

EVOLUŢII ACTUALE ALE PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ

ION GLODEANU, Diagnoza relaţiilor de muncă. Consideraţii teoretico-metodologice

PARADIGMA RAŢIONALITĂŢII SOCIALE ÎN CONCEPŢIA LUI ION UNGUREANU

LUCIEN V. CONSTANTIN, Raţiune umană şi raţionalitate socială în gândirea lui Ion Ungureanu  SUVERANITATEA - PREMISĂ A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

LUCIANA-FLAVIA PUCEA, Deconstruirea dihotomiei domestic/internaţional

MORAL ŞI LEGAL ÎN PRACTICA POLIŢIEI

HALLER ISTVÁN, Modul de soluţionare a dilemelor morale şi a dilemelor de aplicare a legislaţiei de către poliţişti

ABORDĂRI TEORETICE ALE DOMENIULUI SPORTIV

DIANA-LUIZA DUMITRIU, The Social Dramaturgy of Sport: Towards an Integrative Goffmanian Model

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Hermeneutics, Politics and the History of Religions. The Contested Legacies of Joachim Wach and Mircea Eliade (Hermeneutică, politică şi istoria religiilor. Posteritatea contestată a lui Joachim Wach şi Mircea Eliade), editors: Christian Wedemeyer and Wendy Doniger, Oxford University Press, 2010, 368 p. (Virginia Stănescu); ANGELA ZANOTTI (coordonator), Migranti globali. Tra movimento e sedentarietà,(Migranţii globali. Între mişcare şi sedentaritate) Florenţa, Le Lettere, 2006, 108 p. (Cristina Şişcanu).

„Revista română de sociologie", serie nouă, anul XXV, nr. 5-6, p. 377-528, Bucureşti, 2014

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate