Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5 - 6/2013

 

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXIV, Nr. 5-6 2013

S U M A R

IN MEMORIAM

SORIN M. RĂDULESCU, Nicolae Gheorghe (1946-2013)

MIGRAŢIA CA PROBLEMĂ ACTUALĂ

CAMELIA BECIU, „Aici" şi „acolo". Strategii identitare în dezbaterile despre migraţia forţei de muncă

SIMONA STĂNICĂ, Diaspora şi fenomenul de brain drain

CLAUDIA PARASCHIVESCU, Is Migration a Problem For EU Welfare States? What Role Can the EU Play in ‘Managing' Migration?

STRATEGII DE CONFRUNTARE ÎN SPAŢIUL ONLINE

LÁSZLÓ ÉVA, TŐKÉS GYÖNGYVÉR, Ameninţări în spaţiul online şi strategiile de coping ale tinerilor din România

GENEZA SOCIOLOGIEI DEVIANŢEI ÎN ROMÂNIA

DAN BANCIU, O ramură a sociologiei, interzisă în timpul dictaturii: sociologia devianţei

COMUNITĂŢI ŞI COMPORTAMENTE COLECTIVE

ADRIANA TEODORESCU, O reexaminare psihosociologică şi culturală a unor comportamente colective sancţionate social

ADELA ŞERBAN, Insecuritate comunitară în spaţiul rural românesc. Fişă selectivă de radiografie societală

CAPITAL SOCIAL, ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI CRIZĂ

GABRIELA ILIE, Finanţarea învăţământului superior din Europa în contextul crizei economice

ADRIANA ŞERBAN, Evaluarea calităţii instituţiilor de învăţământ superior artistic în România

MASS-MEDIA ŞI CAMPANIILE ELECTORALE

NICOLETA CORBU, MĂDĂLINA BOŢAN, Priming and Framing Effects in the Media Coverage of the 2009 Romanian Presidential Elections

FILOSOFIE SOCIALĂ

ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ, Cadrul filosofic al gândirii sociologice a lui Traian Brăileanu

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

CRISTINA BACICU BOTEZ, Masă rotundă dedicată portului popular romănăţean

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Quaderni Valtellinesi, Sondrio, 1st Trimester 2013, no. 115, 61 p. (Irina Stahl)

„Revista română de sociologie", serie nouă, anul XXIV, nr. 5-6, p. 365-534, Bucureşti, 2013

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate