Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2000

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XI 2000 nr. 1-2

SUMAR

 

 

SORIN M. RĂDULESCU, Plagiatul - „vocaţie" şi „profesie"

CREATIVITATE - MODERNITATE - SCHIMBARE SOCIALĂ

MIRCEA MÂCIU, Structuri ale imaginarului (Scurtă privire sociologică)

BOGDAN JUNCU, Demersul prospectiv în sociologia politică

PROBLEME SOCIALE ALE TRANZIŢIEI

OSCAR HOFFMAN, Costurile sociale şi/sau costurile erorilor în procesul tranziţiei în România

MONICA RAŞEEV, Educaţia şi forţa de muncă în condiţiile economiei de piaţă

IOANA PETRE, Atitudini socio-politice şi civice la români în perioada de tranziţie.

HORAŢIU RUSU, Elemente de reprezentare şi de internalizare a identităţii socioculturale în rândul tinerilor în societatea românească

ANOMIE ŞI VIOLENŢĂ

SORIN M. RĂDULESCU, Violenţa familială în România (analiză de presă)

OCTAVIAN MIHAIL SACHELARIE, Mass-media şi violenţa

ROXANA-GABRIELA NICULESCU, Violul ca formă de agresiune şi violenţă împotriva femeii în societatea românească.

METODOLOGIA ŞTIINŢELOR SOCIALE

PETRUŞ ALEXANDRESCU, Modalităţi de ameliorare a cercetărilor de teren care au la bază sondajul statistic

IOAN DURNESCU, Estimarea riscului de recidivă

GÂNDIRE SOCIALĂ ŞI POLITICĂ

ŞTEFAN COSTEA, Contribuţia lui Ion Ghica la constituirea sociologiei româneşti

ION VLĂDUŢ, Natura, originea şi geneza dreptului în concepţia lui Eugeniu Speranţia

DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE SOCIOLOGIE

DAN BANCIU, IOAN GLODEANU, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Sociologie al Academiei Române în anul 1999

MARIA COBIANU-BĂCANU, LILY RAIN, OZANA CUCU-OANCEA, Evoluţia fenomenului cultural şi a fenomenului etnic în perioada de tranziţie

COMENTARII

IOAN FELICIAN SORAN, Universitarii politehnişti şi „cursul total"

MIHAI C. TEODORESCU, Teodiceea medicinei şi formele ei

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

SORIN M. RĂDULESCU, ANNABELLA ZOLEI, Sociologia transsexualismului.Evaluări calitative şi studii de caz în România, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1999 (Dana Sicoe); ELENA COBIANU, Progresul moral, Bucureşti, Editura Printech, 1999 (Lily Rain).

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Satul românesc şi integrarea europeană - Simpozion naţional, Bucureşti, 22 martie 2000 (Ozana Cucu-Oancea); Justiţia, forţele de ordine şi societatea împotriva corupţiei - Conferinţă regională a ţărilor din Europa Centrală şi de Est, Bucureşti, 30-31 martie, 2000 (Ecaterina Balica, Radu Mitică); Statutul Comitetului de cercetare în domeniul sociologiei dreptului (Research Committee on Sociology of Law - RCSL), afiliat Asociaţiei Internaţionale de Sociologie (ISA) (Sorin M. Rădulescu).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XI, nr. 1-2, p. 1-222, Bucureşti, 2000

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate