Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2014

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXV, Nr. 3-4 2014

S U M A R

 

 

IDEOLOGIA LIBERALĂ A EROTISMULUI ÎN ERA INTERNETULUI

PASCAL LARDELLIER, Le libéralisme à la conquête de l'amour. Quelques constats et réflexions sur la consommation sentimentale et sexuelle de masse à l'ère d'internet (Liberalismul în căutarea iubirii. Câteva constatări şi reflecţii asupra consumului sentimental şi sexual de masă în era internetului

TENDINŢE ALE SUICIDULUI ÎN ROMÂNIA

SORIN M. RĂDULESCU, Evoluţii şi tendinţe ale fenomenului suicidar în România, în perioada 1996-2012

JUSTIŢIE SOCIALĂ ŞI PERCEPŢIE PUBLICĂ

DAN BANCIU, Percepţia publică a sistemului de justiţie din România

REPREZENTĂRI MEDIATICE ALE MIGRAŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ

CAMELIA BECIU, MIRELA LAZĂR, Migraţia forţei de muncă în contextul crizei economice. Redefinirea mediatică a unei probleme publice

CULTURĂ ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ

MARIN CONSTANTIN, The Ethno-Cultural Belongingness of Aromanians, Vlachs, Catholics,and Lipovans/Old Believers in Romania and Bulgaria (1990-2012) (Apartenenţa etnoculturală a aromânilor, vlahilor, catolicilor şi lipovenilor/credincioşilor de rit vechi din România şi Bulgaria (1990-2012)

LUCIAN-ŞTEFAN DUMITRESCU, NICOLAE ŢÎBRIGAN, Naraţiuni identitare în Republica Moldova. Graffiti-urile din Chişinău

REFORMA ŞCOLII ROMÂNEŞTI ÎN VIZIUNEA ÎNAINTAŞILOR

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Spiru Haret, Education and School Legislation Reform (Spiru Haret, reforma educaţiei şi a legislaţiei şcolare)

IDEALUL DEMOCRATIC EUROPEAN ÎN DEZBATERILE PARLAMENTULUI ROMÂN

VALENTINA PRICOPIE, Vocea invitaţilor străini în Parlamentul României (2007-2013).Reprezentări discursive asupra idealului democratic european

COMENTARII

DELIA BĂDOI, Cum se studiază un laborator de ştiinţe sociale? Ştiinţele sociale şi umaniste ca obiect de cercetare

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

STÉPHANE OLIVESI (dir.). (2013). Sciences de l'information et de la communication.Objets, savoirs, discipline, ediţia a 2-a, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 304 p. (Valentina Pricopie); THANASIS APOSTOLOU (Editor), Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe (Nomiki Bibliothiki Group, Greece, 2013) (Valentina Marinescu); DIMITRIE GUSTI and contributors, Cornova 1931. Edited by Marin Diaconu, Zoltán Rostás, Vasile Şoimaru, Chişinău, Quant Publishing, 2011,

„Revista română de sociologie", serie nouă, anul XXV, nr. 3-4, p. 161-376, Bucureşti, 2014

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate