Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2013

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXIV, Nr. 1-2 2013

S U M A R

 

 

LAUDATIO - MIHAIL M. CERNEA,MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI ROMÂNE

Mihail M. Cernea - O personalitate marcantă a lumii ştiinţifice naţionale şi internaţional (grupaj realizat de Sorin M. Rădulescu)

Acad. SOLOMON MARCUS, On Value and Criteria: Mihail M. Cernea, a Sociologist with Universal Impact (Despre valoare şi criterii: Mihail M. Cernea, un sociolog cu impact universal)

MASS-MEDIA ŞI OPINIA PUBLICĂ

LUMINIŢA ROŞCA, From the Totalitarian Language to the Informative Discourse. A Romanian Media Discourse Analysis During the '90s (Tranziţia de la discursul totalitar la discursul media de informare. Analiza discursului media din România anilor '90

CAMELIA BECIU, Reprezentări discursive ale migranţilor în talk-show-urile politice din România

VALENTINA PRICOPIE, Scientific Research and Public Opinion in Europe. A Preliminary Study (Cercetarea ştiinţifică şi opinia publică în Europa. Un studiu preliminar)

MIGRAŢIE, SECURITATE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

ÁNGEL BELZUNEGUI, OANA MĂTU, INMA PASTOR, Gender and Poverty in Spain (Gen şi sărăcie în Spania)

CLAUDIA PARASCHIVESCU, Social Protection and Economic Security of North African Migrant Workers in France (Protecţia socială şi securitatea economică a muncitorilor nord-africani emigraţi în Franţa)

CAPITAL SOCIAL ŞI EDUCAŢIE

BLANKA BALINT, The Role of Social Capital in Avoiding Over-education (Rolul capitalului social în evitarea supracalificării)

RELIGIE ŞI RELIGIOZITATE ÎN ROMÂNIA

ANCA GORGAN, Studiul religiozităţii şi Şcoala de la Bucureşti. O analiză comparativă cu modelul actual de cercetare a religiozităţii

ISTORIA SOCIOLOGIEI

ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ, Introducere în sociologie, prima parte a unui tratat complet de sociologie marca Traian Brăileanu

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

SANDA GOLOPENŢIA, coord., et al., Şcoala sociologică de la Bucureşti, în Secolul 21, Bucureşti, Uniunea Scriitorilor din România şi Fundaţia Culturală Secolul 21, no. 1-6/2012 (Alina Cecilia Juravle-Gasler)

„Revista română de sociologie", serie nouă, anul XXIV, nr. 1-2, p. 1-158, Bucureşti, 2013

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate