Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2009

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

EUROPENIZAREA: CONCEPTE, PRACTICI INSTITUŢIONALE, REPREZENTĂRI

  • Anul XX, nr. 3-4 2009

S U M A R

EUROPENIZAREA: CONCEPTE, LIMBAJE, ETHOS

CAMELIA BECIU, Percepţia europenizării în instituţiile publice: imaginarul „adaptării" la un nou sistem

NICOLAE PERPELEA, Incertitudini ale europenizării - alerte în imaginarul moral-emoţional al lucrătorilor de birou

LUCIANA RĂDUŢ-GAGHI, Les avatars de l'intégration. Discours et représentations des politiques et des intellectuals roumains

MIRELA LAZĂR, Punctul de vedere european vs punctul de vedere naţional în discursul şi practicile jurnalistice

RUXANDRA BOICU, „Europa" în discursul politic. Discursul preşedintelui Nicolas Sarkozy în faţa Parlamentului României şi a Parlamentului de la Strasbourg

MARIAN PETCU, Istoria presei din România şi referenţialul european

CAMELIA BECIU, NICOLAS PÉLISSIER, NICOLAE PERPELEA, Du «Eux» au «Nous»: étude d'impact de la construction européenne sur la responsabilité sociale des journalistes

EUROPENIZAREA: PRACTICI ŞI STRATEGII INSTITUŢIONALE

ECATERINA BALICA, Instituţionalizarea probaţiunii în România: practici şi strategii situaţionale în contextul (post)aderării la Uniunea Europeană

DANA MANESCU, L'européanisation de la communication institutionnelle par l'approche du forum ouvert. Le forum consultatif „Combler le fossé" au Comité économique et social européen (Europenizarea comunicării instituţionale prin tehnica forumului deschis. Forumul consultativ „bridging the gap" - „eliminarea discrepanţelor" - la Comitetul economic şi social european)

ISABELA IEŢCU-FAIRCLOUGH, Europenizarea câmpului universitar: o analizǎ de discurs din perspectivǎ neoinstituţionalǎ

REALITĂŢI ŞI TENDINŢE ÎN MEDIUL RURAL

MANUELA GHEORGHE, Comportamentul economic al credincioşilor în mediul rural românesc

FORŢA DE MUNCĂ ÎN PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE

CRISTINA LEOVARIDIS, ANDREEA NICOLAESCU, Situaţia forţei de muncă din industriile culturale. Analiză comparativă între România şi ţările Uniunii Europene

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

MIHAI PASCARU, Habitatul risipit de globalizare. Impactul psiho-social şi rezidenţial al proiectului Roşia Montană Gold Corporation, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007,152 p. (Amalia Cosmina Haneş)

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XX, nr. 3-4, p. 191-382, Bucureşti, 2009

 

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate