Noutati:

OPEN ACCES


Nr.1-2/2007

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XVII, nr. 1-2 · 2007

TRAIAN HERSENI

CENTENARUL NAŞTERII

18 februarie 1907 - 17 iulie 1980

S U M A R

 

MARIN DIACONU, La centenarul naşterii

MARIN DIACONU, Repere biografice şi spirituale

1. Cronologia vieţii şi a operei

2. Bibliografie

DOCUMENTE INEDITE

TRAIAN HERSENI, Autoprezentare

TRAIAN HERSENI, Curs de sociologie rurală 1939-1940

TRAIAN HERSENI, Istoria sociologiei româneşti. sociologia teoretică şi de catedră 

EXEGEZE

GEORGETA MARGHESCU, Traian Herseni şi vocaţia transdisciplinarităţii

LAURA PANĂ, Viziunea sistemică şi metodologia structurală în opera lui Traian Herseni

Florin Mihăilescu, Traian Herseni şi logica literaturii

ALEXANDRINA DRAGOMIR, Pentru o teorie a comunicării în comuniune

FLORENŢA LOZINSKY, Traian Herseni în viziunea monografiştilor

MONICA MARINESCU, Traian Herseni - „poligraful" şcolii sociologice de la Bucureşti

DRAGOŞ GEORGE VORNICU, Studiul culturii şi civilizaţiei tradiţionale ţărăneşti 

SOCIOLOGIA DEVIANŢEI ŞI A PROBLEMELOR SOCIALE

RADU CONSTANTIN, Sinucidere şi grafologie 

SOCIOLOGI ROMÂNI DE REPUTAŢIE INTERNAŢIONALĂ

Anthony Bebbington, Michael Cernea (1934- )

SOCIOLOGI STRĂINI DESPRE TRANZIŢIA ROMÂNEASCĂ

DAVID A. KIDECKEL, Post-socialist labor pains: Fear, distance and narrative in the work place (Suferinţe legate de muncă în post-socialism; teama, distanţa şi povestirea la locul de muncă) 

EVOCĂRI

Traian Herseni în emisiuni radiofonice

1. Traian Herseni despre limbă

2. Etica şi sociologia literaturii în viziunea lui Traian Herseni

3. Traian Herseni şi întemeierea filosofică a sociologiei 

ECOURI

Nina Vasile, Dimitrie Gusti - sociologia şi reforma socială, în „biblioteca bucureştilor", 2006, an IX, nr. 4, aprilie, p. 38

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Robert Jay Lifton, America's Apocalyptical Confruntation with the World (Confruntarea apocaliptică a Americii cu lumea), Thunder's Mouth Press/ Nation Books, New York, 2003 (Iulian Alistar); Mircea Vulcănescu, Bunul Dumnezeu cotidian. Studii despre religie, ed. îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004 (Manuela Gheorghe).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate