Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2006

 REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XVII, nr. 1-2 · 2006

S U M A R

 

TENDINŢE ALE INFRACŢIONALITĂŢII ŞI DELINCVENŢEI JUVENILE ÎN ROMÂNIA

Sorin M. Rădulescu, Probleme sociale şi medico-juridice ale abuzului şi dependenţei de droguri

Ecaterina Balica, Delictele de omor în mediul familial românesc

Mihaela Puşcaş, Dan Banciu, Familia şi delincvenţa juvenilă în România

Cristina Dâmboeanu, Principalele direcţii teoretico-metodologice de abordare a recidivei     

George Cristian Spînu, Infracţionalitatea în mediul rural. Principalele caracteristici ale infracţionalităţii din mediul rural românesc, în lunile ianuarie-februarie 1936

MASS-MEDIA ŞI SCHIMBAREA SOCIALĂ

Cristina Leovaridis, Andreea Nicolaescu, Sectorul IMM reflectat în presa scrisă

RELIGIE, CULTURĂ, TRADIŢIE

Manuela Gheorghe, Evoluţii ale pluralismului religios din România în perspectiva integrării europene

Cristian Vereş, Femeia şi rolul său în lumea satului, în optica cercetărilor monografice ale şcolii de comandante Broşteni-Neamţ

Mircea Mâciu, Comunicarea cultural-spirituală - suport al etnopsihologiei

Constantin Schifirneţ, N. Bagdasar - portretist al gânditorilor români

Mircea Mandache, Religie şi identităţi religioase în oraşul modern şi postmodern

COMENTARII

Maria Cobianu-Băcanu, Reflecţii pe marginea volumului Locul şi rolul instituţiilor intensiv-cognitive în procesul trecerii spre societatea cunoaşterii şi al integrării europene (2002-2003)

Cristina Leovaridis, „Industriile culturale" - controverse teoretice clasice şi situaţia actuală

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

MIELU ZLATE, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. I, seria „Collegium. Psihologie", Iaşi, Editura Polirom, 2004 (Cristina Leovaridis).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate