Noutati:

OPEN ACCES


Nr.3-4/2007

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XVIII, nr. 3-4 · 2007

S U M A R

JUSTIŢIA PENTRU MINORI

Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu, Rolul justiţiei restaurative în cadrul politicilor penale din lumea contemporană

Dan Banciu, Minorul delincvent şi justiţia penală din România

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

Oscar Hoffman, Ion Glodeanu, Simona Raşeev, Andreea Nicolăescu, Cristina LeovaridiS, Întreprinderile mici

şi mijlocii şi managementul inovativ

COMUNITĂŢI RURALE

Ioana Petre, România rurală şi Europa rurală

Veronica Dumitraşcu, Analiza disparităţilor regionale şi interjudeţene privind potenţialul de dezvoltare al ruralului românesc

Manuela Gheorghe, Elemente pentru un model al religiozităţii în lumea rurală românească

EDUCAŢIE ŞI POLITICI SOCIALE

Petruş Alexandrescu, Educaţia - între politic şi realitate

MASS-MEDIA

Camelia Beciu, Forme mediatice de dezbatere a normelor europene.Redefinirea „misiunii" jurnalistului - elemente analitice (I)

ISTORIA SOCIOLOGIEI

Irina Stănculescu, Studiile de sociologie rurală ale lui Balthasar Bogišić (1834-1908)

EVOCĂRI

MIRCEA MÂCIU, Etnopsihologia în concepţia lui Traian Herseni

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

„L'Alpe". Revistă trimestrială, Grenoble, Éditions Glénat, Musée Dauphinois -numerele 1-15, 1998-2002 (Gheorghiţă Geană).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate