Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4 - 1999

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul IX, Nr. 3-4 1999

SUMAR

 

 

REFORMĂ ŞI RECONSTRUCŢIE SOCIALĂ

NICOLAE LOTREANU, Concepte şi probleme ale politicii sociale

SORIN M. RĂDULESCU, Motivaţii şi insatisfacţii ale minerilor disponibilizaţi din principalele zone afectate de restructurarea sectorului minier

OSCAR HOFFMAN, Probleme manageriale ale reconstrucţiei întreprinderilor

CAMELIA BECIU, Spaţiul public contemporan: structuri, procese şi practici

RELAŢIILE INTERETNICE ÎN ACTUALITATE

GABRIELA STOLTZ, Etnotipuri, în viziune relaţională români-alţi etnici

MARIA COBIANU-BĂCANU, Românii minoritari din Covasna şi Harghita. Despre o posibilă strategie a păstrării propriei lor identităţi naţionale

TINERET ŞI SCHIMBARE SOCIALĂ

AURORA STUPCANU, Protecţia socială a tinerilor în legislaţia românească şi europeană

SORIN MITULESCU, Coordonate ale politicii publice pentru tineret

MONICA RAŞEEV, Şcoala şi tranziţia

SOCIOLOGIA DEVIANŢEI

MONICA PĂTRIOARĂ, Pedofilia ca formă de abuz sexual

GÂNDIRE SOCIALĂ ŞI POLITICĂ

VLADIMIR TREBICI, Traian Brăileanu. Omul şi profesorul

MARIA LARIONESCU, Traian Brăileanu. Revolta împotriva determinismului social

ANGELA BANCIU, Totalitarism şi involuţie constituţională în timpul regimului comunist din România

RESTITUIRI

HUGO FRIEDMAN, Amintiri din viaţa de student la Bucureşti (1900-1904)

NOTE DE CĂLĂTORIE

MIRCEA SPIRIDONEANU, Anotimpul omului

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Dr. SORIN M. RĂDULESCU, Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Bucureşti, Lumina Lex, 1999 (Anda Moculescu); SEPTIMIU CHELCEA, IOAN MĂRGINEAN, ION CAUC, Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici, Deva, Editura „Destin", 1998 (Alexandra Sarcinschi); ELENA COBIANU, Contribuţii filosofice la etica românească, Bucureşti, Editura Printech, 1998 (Oscar Hoffman); PHILIPPE BRETON, L'utopie de la communication, Paris, Edition La Decouverte, 1997 (Oana Şindilariu); PIERRE BOURDIEU, Les Règles de l'Art. Structure et genèse du champ littéraire, Paris, Editions du Seuil, 1992 (Lucia Dragomir); „Education et société", nr. 1 şi nr. 2/1998 - Revistă Internaţională de Sociologia Educaţiei (Ion I. Ionescu);„Footnotes", nr. 1-5/1998 (Maria Cobianu-Băcanu)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

„Politicile publice faţă de rromii din Europa Centrală şi de Est", dezbateri organizate de ISAR şi Romani CRISS, decembrie, 1998 (Mitică Radu, Ozana Oancea); „Costurile sociale ale tranziţiei" - Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice, Universitatea HYPERION, 14 mai 1999 (Anda Moculescu)

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul IX, nr. 3-4, p. 223-470, Bucureşti, 1999

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate