Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/1998

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul IX, nr. 1-2 1998

S U M A R

 

MODERNITATE - LIBERTATE - CONSTRÂNGERE

MARIA LARIONESCU, Modernitatea între libertate şi constrângere.Reprezentări sociologice

ION I. IONESCU, O sociologie a dereificării - Dualitatea structuralului la Anthony Giddens

PAULA SANDU, Modern şi tradiţional în cadrul instituţiei vecinătăţii

CULTURĂ ŞI SOCIETATE

MARIA MOLDOVEANU, Presa scrisă - imaginea şi publicul ei

BRUNO ŞTEFAN, Mediatizarea partidelor politice la TV şi impactul acesteia în opinia publică

ANA GHERGHEL, ANDREEA MAFTEI, Reflectarea relaţiilor sociale în arta evului mediu

SOCIETATE ŞI POLITICĂ

BOGDAN JUNCU, Natura şi evoluţia politicului

MIHAI C. TEODORESCU, Competenţă profesională şi managerială în activitatea medicală.

DEMOGRAFIE SOCIALĂ

VLADIMIR TREBICI, Populaţia României după naţionalitate şi religie. Demografie regională şi diferenţială

SORIN M. RĂDULESCU, Factori socio-economici care influenţează situaţia bătrânilor din România

CERCETAREA MONOGRAFICĂ

ION C. HERA-BUCUR, FLORINA BUCUR-MOHANU, Cu privire la elaborarea unei monografii a judeţului istoric Muscel

GÂNDIREA SOCIALĂ

IRINA CRISTEA, Societatea modernă democratică în concepţia lui G. Bariţ

MEDALION

ION ZAMFIRESCU, FR. J. Reiner (1874-1944

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ADRIAN NECULAU, (coord.), Câmpul universitar şi actorii săi, Polirom, Iaşi, 1997(Mihaela Vlăduţ)(p. 161); MARIN BALACI, Demografia vârstei a treia, Editura Medicală, Bucureşti, 1998 (Maria Simion)(p. 162); MIRCEA VULCĂNESCU,Posibilităţile filosofiei creştine, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996 (Manuela Gheorghe)(p. 164); GABRIEL A. ALMOND, SIDNEY VERBA, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni, CEU - Press, Bucureşti, 1996 (Maria Cobianu-Băcanu)(p. 165); GEOFF DENCH, The Place of Men in Changing FamilyCulture, Institute of Community Studies, London, 1996 (Manuela Ştefan)(p. 166);HAN F. VERMEULEN, A. ALVAREZ ROLDAN (eds), Fieldword and Footnotes, Studies in the History of European Antropology, Routlege, London, New York, 1995(Elena Beca).

SEMNAL

A treia Conferinţă europeană de sociologie, 27-30 august 1997, Essex, Marea Britanie (Maria Cobianu-Băcanu).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul IX, nr. 1-2, p.1-180, Bucureşti, 1998

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate