Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2011

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXII, Nr. 1-2 2011

S U M A R

 

 

EDUCAŢIE, CULTURĂ, COMUNICARE

ANTONIO GUTIÉRREZ RESA, Identidad y futuro de los servicios sociales (Identitatea şi viitorul serviciilor sociale)

ALAIN BAUDRIT, Le développement des compétences émotionnelles à l'école: une façon de favoriser les relations d'aide entre élèves ? (Dezvoltarea competenţelor emoţionale la şcoală: modalitate de a favoriza relaţiile de întrajutorare între elevi?)

EMILIAN M. DOBRESCU, CRISTIAN DIMITRESCU, Spre un nou model educaţional

MARIUS LAZĂR, Comunicarea mediată: opţiuni şi practici ale tinerilor

ROŞIA MONTANĂ - UN PROIECT CONTROVERSAT

FILIP ALEXANDRESCU, Gold and Displacement in Eastern Europe: Risks and Uncertainty at Roşia Montană (Aur şi deplasare în Europa de Est: riscuri şi nesiguranţă la Roşia Montană)

EVOLUŢII SOCIALE PE PIAŢA MUNCII

CRISTINA LEOVARIDIS, ANDREEA NICOLĂESCU, Raportul viaţă profesională-viaţă privată, preocupare de actualitate a UE în domeniul pieţei muncii

FLORENTINA SCÂRNECI, Studiu calitativ asupra condiţiei identitare a managerului din România

COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ŞI IDENTITATE ETNICĂ

EMIL ŢÎRCOMNICU, Aromânii din România, astăzi

COMENTARII

FLORENTINA FUNIERU, Societate şi securitate

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

JACQUES ATTALI, Scurtă istorie a viitorului, Iaşi, Editura Polirom, 2007 (Miriam Cihodariu); ÉMILE DURKHEIM, Formele elementare ale vieţii religioase, Iaşi, Editura Polirom, 1995 (Sergiu-Lucian Raiu)

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXII, nr. 1-2, p. 1-194, Bucureşti, 2011

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate