Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2 /2002

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XIII, Nr. 1-2 2002

SUMAR

DIN  ACTIVITATEA  INSTITUTULUI  DE  SOCIOLOGIE

ŞTEFAN COSTEA, IRINA CRISTEA, De la „istoria" la „enciclopedia sociologiei româneşti"

OSCAR HOFFMAN, DOINA DRAGOMIRESCU, SIMONA RAŞEEV, Schimbări în sistemul instituţional al ştiinţei şi tehnologiei

ION GLODEANU, Realităţi şi tendinţe în procesul de informatizare a societăţii româneşti

MARIA COBIANU-BĂCANU, CONSTANTIN CUCIUC, PETRUŞ ALEXANDRESCU, OZANA CUCU-OANCEA, MANUELA GHEORGHE, Cultura, identitatea naţională şi religia în dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti

IOANA PETRE, Valori, norme, atitudini morale şi civice în rândul tineretului

NICOLAE PERPELEA, CAMELIA BECIU, VALENTINA MARINESCU, SIMONA ŞTEFĂNESCU, Comunicare socială şi mass-media. Construcţia mediatică a opiniei publice deliberative

GÂNDIRE  SOCIALĂ

MIRCEA MÂCIU, Locul şi rolul etnopsihologiei în cadrul ştiinţelor socio-umane

COMENTARII

CRISTINA LEOVARIDIS, ANDREEA NICOLAESCU, IMM în orientările şi experienţele Uniunii Europene

MONICA UNGUREANU, Identităţi ale civilizaţiei, naţionale ori globale?

ANA BĂRBULESCU, Democraţia, islamul şi „sfârşitul istoriei"

RECENZII  ŞI  NOTE  DE  LECTURĂ

ERZSÉBET NOVAKY, VIORICA RAMBA VARGA, MÁRIA KALAS KÖSZEGI (editori), Futures Studies in the European Ex-Socialist Countries, Budapest, 2001 (Simona Raşeev); HAZEL MAY, Cine a omorât pe cine? Victimizare şi culpabilitate în construcţia socială a omorului, în „British Journal of Sociology", vol. 50, nr. 31/1999, p. 489-506 (Cristina Dâmboeanu); DINU MARIN, Economia României. Întreprinderile mici şi mijlocii. Cu ce ne integrăm?, Bucureşti, Editura Economică, 2002 (Cristina Leovaridis, Andreea Nicolaescu); GHEORGHE DIVRICIAN, Teoria şi practica turismului ca fenomen psiho-socio-cultural (Teză de doctorat), Bucureşti, decembrie 2000 (Nicolae Neacşu, Ion Ionescu).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate