Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2002

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XIII, nr. 3-4 2002

TINERET - NORME - VALORI - PARTICIPARE SOCIALĂ

SUMAR

MATURIZARE   PSIHOSOCIALĂ   ŞI   SOCIALIZARE   INSTITUŢIONALĂ

SORIN  MITULESCU, Tranziţia tinerilor către statutul de adult: şcoala şi familia ca instanţe de sprijin în dobândirea autonomiei

LEON  BUBURUZAN, Tineret, asociere, viaţă civică

EUGEN  SAVU, Încrederea tinerilor în instituţii şi organizaţii

CONSTANTIN  CUCIUC, Religiozitatea tineretului din România

AURORA  LEFTER, Sănătatea - factor determinant al calităţii vieţii tinerilor

RESPONSABILITATE  ŞI  DELINCVENŢĂ  JUVENILĂ

DAN  BANCIU, Responsabilitate şi opţiuni normative ale tinerilor din România

SORIN  M. RĂDULESCU,  FLORENTINA  GRECU (S.U.A), Cauze culturale şi economice ale criminalităţii şi delincvenţei juvenile. Sărăcia ca efect sau cauză?

ÎNVĂŢĂMÂNT  ŞI  ORIENTARE  SOCIO-PROFESIONALĂ

PETRUŞ  ALEXANDRESCU, Orientarea şcolară şi profesională a tinerei generaţii

GEORGE-CRISTIAN  SPîNU, Şansele de acces la învăţământ şi cultură pentru tineretul din comunităţile multiculturale din România

ECATERINA  BALICA, Tinerii români şi grupurile culturale marginale

TINERETUL  RURAL  ŞI  VALORILE SOCIO-MORALE

IOANA  PETRE, Un portret socio-moral al tineretului rural

SOCIETATE  INFORMAŢIONALĂ

CORNELIA RADA, Tineretul şi societatea informaţională

VIOLETA  CORCIOVEI, Tineretul şi comunicarea radiofonică

TINERETUL  ŞI  INTEGRAREA  EURO-ATLANTICĂ

MARIA  COBIANU-BĂCANU, Integrarea României în structurile euro-atlantice în opiniile liceenilor

ILDIKÓ  SZABÓ, ANTAL ÖRKÉNY, Percepţii ale adolescenţilor din Ungaria cu privire la locul ţării lor în Europa

CORINA CHIRVASIU, Emigrarea tinerilor români

COMENTARII

CRISTINA LEOVARIDIS, ANDREEA NICOLAESCU, IMM în ţările Europei Centrale şi de Est. Situaţia României

RECENZII  ŞI  NOTE  DE  LECTURĂ

MARIA CORNELIA BÂRLIBA, DAN MIHAI BÂRLIBA, Diplomaţia cuvintelor. Nicolae Titulescu - vocaţia unui orator, Bucureşti, Editura BREN, 2001 (Gheorghe Gr. Radu); NICU GAVRILUŢĂ, Imaginarul social al tranziţiei româneşti, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001 (Manuela Gheorghe); VIOREL CERNICA, C. Rădulescu-Motru şi proiectul antropologic kantian, Bucureşti, editor Mihai Dascal, 2000 (Constantin Schifirneţ); FRANÇOISE CHAMPION, MARTINA COHEN (coord.), Sectes et Démocratie, Paris, Editions du Seuil, 1999 (Cristina Gheorghe)

VIAŢA  ŞTIINŢIFICĂ

Seminarul „Impactul dialogului social asupra dezvoltării individuale / organizaţionale, comunitare şi regionale", 17-19 mai 2002, Cluj-Napoca (Justin Codreanu)

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate