Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2010

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXI, nr. 3-4 2010

S U M A R

 

 

 

DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE

VIVIANA ANDREESCU, Victimization and Fear of Crime in Romania and Hungary: a Comparative Analysis (Victimizarea şi teama de criminalitate în România şi Ungaria: o analiză comparativă

SORIN M. RĂDULESCU, Incidenţa şi prevalenţa abuzului sexual asupra copiilor în lumea contemporană

CRISTINA DÂMBOEANU, Deficienţe care caracterizează sistemul de protecţie a copilului în România

CULTURĂ, ETNIE ŞI SPIRIT COMUNITAR

EMIL ŢÎRCOMNICU, Cercetări etnografice la românii dintre Vidin, Dunăre şi Timoc

SIMONA ŞTEFĂNESCU, „Cultura tradiţională" în România în perioada comunistă. O analiză din perspectiva studiilor culturale

SIMONA-GRAZIA DIMA, Solidaritate şi spirit comunitar în vremuri de restrişte

CARIERĂ PROFESIONALĂ ŞI MOBILITATE SOCIALĂ: NORME, VALORI, ATITUDINI

BRUNO ŞTEFAN, Valorile întreprinzătorilor şi potenţialilor antreprenori din mediul rural

CRISTINA LEOVARIDIS, Situaţia forţei de muncă feminine în domeniul cercetării ştiinţifice în ţările europene

ISTORIA MEDICINEI

VLAD POPOVICI, Serviciul sanitar al Judeţului şi Regiunii Cluj în primii ani ai regimului comunist (1948-1952)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

HANS MORGENTHAU, Politica între naţiuni, Iaşi, Editura Polirom, 2007, 735 p. (Veronica Dumitraşcu).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXI, nr. 3-4, p. 161-354, Bucureşti, 2010

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate