Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2015

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXVI, Nr. 3-4 2015

S U M A R

 

 

RESTITUIRI

SANDA GOLOPENŢIA, Al XIV-lea Congres internaţional de sociologie (Bucureşti 1939- Roma 1950)

BĂTRÂNEŢEA CA ETAPĂ DE VIAŢĂ ACTIVĂ

ANTONIO GUTIÉRREZ RESA, Viitorul activ al persoanelor vârstnice din Spania

ROLUL MEDIEI ÎN REFLECTAREA UNOR REALITĂŢI ROMÂNEŞTI

SORIN M. RĂDULESCU, Caracteristici ale sinuciderilor din România reflectate în massmedia şi mediul virtual. Evaluări cantitative şi clasificări calitative

CAMELIA BECIU, Dezbaterile electorale şi rolul mediei în campania prezidenţială 2014 din România

BIANCA-FLORENTINA CHEREGI, The Media Construction of Anti-Immigration Positions: the Discourse on the Romanian Immigrants in the British Press (Construcţia mediatică a retoricii anti-imigraţie: discursul presei britanice asupra imigranţilor români)

CALITATEA VIEŢII ŞI CONSUMUL ÎN ROMÂNIA

VALERIU FRUNZARU, ELENA MONICA POPA, Materialistic Values, Shopping, and Life Satisfaction in Romania (Valorile materialiste, mersul la cumpărături şi satisfacţiile vieţii în România

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

GIORGIANA-CRISTINA RENTEA, De la imigranţi la cetăţeni români. Experienţe ale integrării şi motivaţii pentru obţinerea cetăţeniei. Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 296 p. (Vladimir Baboi)

„Revista română de sociologie", serie nouă, anul XXVI, nr. 3-4, p. 143-322, Bucureşti, 2015

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate