Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2005

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XVI, nr. 1-2 2005

NUMĂR OMAGIAL DIMITRIE GUSTI (1880-1955)

S U M A R

Dimitrie Gusti - cronologia vieţii şi a operei (Marin Diaconu)

DOCUMENTE  INEDITE ŞI  MĂRTURII  DE  EPOCĂ - DIMITRIE GUSTI, Sociologia ca ştiinţă

DIMITRIE GUSTI, Corespondenţă (scrisori trimise lui Mircea Vulcănescu; scrisori trimise lui Petru Comarnescu)

Al XIV-lea Congres Internaţional de Sociologie, Bucureşti, 29 august-6 septembrie 1939

MIRCEA M. VULCĂNESCU, Câteva observaţiuni asupra vieţii spirituale a sătenilor din Goicea-Mare - note dintr-o anchetă sociologică

Convorbire cu Henri H. Stahl despre filmul sociologic, realizată de B.T. Rîpeanu şi Ion I. Cantacuzino

DUMITRU CRISTIAN AMZĂR, Jurnal berlinez

GHEORGHE C. LĂZĂRESCU, Raport despre activitatea desfăşurată în cadrul echipei regale în comuna Năpădeni, judeţul Bălţi

GHEORGHE C. LĂZĂRESCU, Jurnal (fragmente)

EXEGEZE  ŞI  COMENTARII

ILIE BĂDESCU, Şcoala Gusti: perenitatea unei paradigme

ION  VLĂDUŢ, Dimitrie Gusti despre reforma socială şi rolul sociologiei în realizarea acesteia

CONSTANTIN ASLAM, Dimitrie Gusti - fundamente filosofice ale sistemului sociologic

IRINA CRISTEA, Un program de cultivare a cercetării sociologice - Dimitrie Gusti

ANGELA BANCIU, DAN BANCIU, Dimitrie Gusti despre drept, sociologie şi reformă legislativă

GEORGETA MARGHESCU, Dimitrie Gusti şi „şcoala de după şcoală"

MANUELA GHEORGHE, Proiectul gustian al unei „sociologii religioase" în România

MARIN DIACONU, MONICA MARINESCU, Cercetarea regionalului românesc - obiectiv al şcolii sociologice gustiene

RODICA LĂZĂRESCU, Un preot sociolog: Gheorghe C. Lăzărescu

SOCIETATE  ŞI  POLITICI  SOCIALE

MICHAEL M. CERNEA, Sociologie? cultură? ... la Banca Mondială? - scrisoare către un prieten

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Sesiunea ştiinţifică omagială consacrată împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti, Academia Română, 23 februarie 2005 (Simona-Grazia Dima)

RECENZII  ŞI  NOTE  DE  LECTURĂ

MIRCEA VULCĂNESCU, Cuvinte pentru fratele rămas departe. Conferinţe la Radio 1930-1940, ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Documentar audio realizat de Anca Mateescu, Bucureşti, Editura Casa Radio, 2004 (Monica Marinescu); CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, C. Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale. Forme culturale şi evaluare filosofică azi, Bucureşti, Editura Albatros, vol. I, 2003; vol. II, 2004 (Viorel Cernica); MIRCEA BUNEA, Socioestetica teatrului, Bucureşti, Editura Adam, 2004; SIMONA ŞTEFĂNESCU, Crize politice - o abordare sociologică, Bucureşti, Editura Printech, 2004 (Carmen Bucinschi).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate