Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2006

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XVII, nr. 3-4 · 2006

S U M A R

TRANZIŢII ÎN SATUL ROMÂNESC CONTEMPORAN

Ilie Bădescu, Claudia Buruiană, Adela Şerban, Puterea economică şi spirituală a gospodăriei rurale în România, la sfârşit de mileniu

Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu, Criminalitatea comisă cu violenţă în comunităţile rurale

Ioana Petre, Starea de sănătate în satul românesc de astăzi. Manifestări şi tendinţe

Manuela Gheorghe, Coordonate socio-religioase ale trăirii credinţei în satul românesc postcomunist

SOCIOLOGIA DROGURILOR

Sorin M. Rădulescu, Politici de control asupra drogurilor

INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI SCHIMBARE SOCIALĂ

Oscar Hoffman, Ion Glodeanu, Monica Raşeev, Raportarea întreprinderilor la complexitatea schimbărilor sociale

Cristina Leovaridis, Andreea Nicolaescu, Situaţia întreprinderilor inovative din România

ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI MASS-MEDIA

Camelia Beciu, Construcţia mediatică a problemelor publice: schimbarea socială şi adaptarea la noile contexte europene

Simona Ştefănescu, Anca Velicu, „Naţional" versus „european" în discursul mediatic şi în mentalul colectiv

Petruş Alexandrescu, Rolul şcolii şi al familiei în educaţia tinerei generaţii, în orizontul integrării europene

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

MICHAEL M. CERNEA, AMIR H. KASSAM (eds.), Researching the Culture in Agriculture. Social Research for International Development (Cercetarea culturii în agricultură. Cercetare socială pentru dezvoltarea internaţională), CABI Publishing, CAB International, Wallingforg, Oxfordshire, 2006 (Stelian Cârstea); FRANCO CARDINI, L'invenzione del Nemico (Inventarea Inamicului), Selerio editore, Palermo, 2006 (Monica Joiţa); MARIA COBIANU-BĂCANU şi PETRUŞ ALEXANDRESCU, Şcoala românească, încotro?, Piteşti-Bucureşti, Editura Paralela 45, 2004 (Daniela Ciutac).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate