Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/1998

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul IX, Nr. 3-4 1998

SUMAR

 

CULTURĂ ŞI SOCIETATE

LUCIAN RADU STANCIU, Forma cardoidă şi omul lăuntric la Brâncuşi

MARIA COBIANU-BĂCANU, Cultura - componentă a dezvoltării rurale

MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE

OSCAR HOFFMAN, Aspecte ale managementului resurselor umane azi

LILIANA SCARLAT, ION PÂRVULESCU, Implicaţii socio-economice în cazul restrângerii activităţii miniere în valea Jiului

COMUNITĂŢI ŞI PROCESE SOCIALE

IANCU FILIPESCU, Vechiul judeţ Vâlcea. Studiu de sociologie istorică

VESELINA URUCU, Satul-model Dioşti după şase decenii

MARIA FULEA, Emigrarea. Dimensiuni, cauze, consecinţe

SOCIOLOGIA FAMILIEI

SORIN M. RĂDULESCU, Relaţiile extraconjugale între opţiunea personală şi judecata morală

NOTE DE CĂLĂTORIE

VESELINA URUCU, Israel. Impactul activităţii umane asupra mediului

MIRIAM MUNTEANU, Pe drumuri bucovinene

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Educaţia adulţilor în schimbare, Editura Fiat Lux and ANUP,colecţia „Educaţia Permanentă", 1997 (Sorin M. Rădulescu) (p. 327); ION VLĂDUŢ,Sociologia juridică în opera lui Dimitrie Gusti, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997(Dan Banciu) (p. 328); GIANCARLO MILANESI, JOSE BAJZEK, Sociologia della religione, Editrice Elle Di ci Leumann, Torino, 1990 (Constantin Cuciuc)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Program managerial privind strategia de modernizare a activităţii Institutului de Sociologie al Academiei Române (Dan Banciu) (p. 333); Universitatea de vară, ediţia a IV-a,Făgeţel-Harghita, 27 iulie-1 august 1998 (Maria Cobianu-Băcanu) (p. 335); Al cincilea Program-Cadru (1998-2002), Conferinţa Uniunii Europene, Toulouse, 1997 (Oscar Hoffman) (p. 340); Implicaţiile sociale şi politice ale Internetului, Sesiunea 358 a Seminarului de la Salzburg, 7-14 iulie 1998 (Cristina Niculescu)

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul IX, nr. 3-4, p. 181-352, Bucureşti, 1998

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate