Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5-6/2004

  REVISTA  ROMÂNĂ DE  SOCIOLOGIE

Anul  XV, nr. 5-6 ● 2004

S  U  M  A  R

COMUNICARE  MEDIATICĂ  ŞI  SPAŢIU  PUBLIC  EUROPEAN

CAMELIA BECIU, Spaţiul public european: emergenţa unei problematici

GRAHAM MURDOCK (Marea Britanie), Excludere de la comunicare? Faţă în faţă cu diviziunea digitală

SIMONA ŞTEFĂNESCU, ANCA VELICU, Discurs  cotidian  versus  discurs ceremonial. Mediatizarea  vizitei  lui  George  W.  Bush  în România

NICOLAE PERPELEA, Discursul televizual. Talk-show-ul ca dispozitiv de deliberare  moral-politică

VALENTINA MARINESCU, Reprezentări  ale  integrării  europene  în  câmpul jurnalistic

SIMONA ŞTEFĂNESCU, Referendumul privind modificarea Constituţiei României: analiza discursului presei scrise

PANAGIOTIS CHRISTIAS (Franţa), Ştiinţă şi sens comun

ISTORIE  SOCIALĂ

IANCU FILIPESCU, Consideraţii geografico-istorice privind judeţele Ţării Româneşti

COMENTARII

ELENA ŞTEFANIA NEGREA, Un nou model în pragmatica transculturală

MONICA MARINESCU, Migraţie socio-profesională occidentală şi construcţie europeană

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Colocviul laboratorului „Educaţie şi identitate", Academia Română, 21 aprilie 2004 (Maria Cobianu-Băcanu); Seminarul tehnic internaţional „Strategii anticorupţie", Sinaia, 27-28 septembrie 2004 (Dorinica Ioan, Dan Mânzală); Seminarul internaţional „Democraţia şi drepturile omului în societăţile multietnice", a şaptea ediţie, Konjic, Bosnia-Herţegovina, 12-16 iulie 2004 (Simona Ştefănescu)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

„Sociologija sela" nr. 3-4 (157-158), iulie-decembrie 2002 (Irina Stănculescu); Manuela Gheorghe, Religie şi schimbare socială în România, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2004 (Elena Cobianu); Paul Ekman, Emotions Revealed. Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotionial Life (Descoperirea emoţiilor. Cunoaşterea expresiilor faciale şi a sentimentelor pentru îmbunătăţirea comunicării şi vieţii emoţionale), New York, Henry Holt  & Company, 2003 (Bogdana Baltasiu).                                                                                     

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate