Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2012

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXIII, Nr. 1-2 2012

S U M A R

 

ABUZUL SEXUAL ASUPRA COPIILOR - CERCETARE ŞI PREVENIRE

SORIN M. RĂDULESCU, Reglementări legislative cu caracter internaţional şi naţional vizând prevenirea abuzului sexual asupra copiilor, precum şi protecţia acestora

DIASPORA ÎN MASS-MEDIA

NICOLAE PERPELEA, Publicul diasporic şi retoricile morale în „comunitatea de ştiri"

CAMELIA BECIU, Diaspora şi experienţa transnaţională. Practici de mediatizare în presa românească

ECONOMIE ŞI DEMOGRAFIE

MARIA SIMION, Rata de activitate economică a populaţiei României. Nivel şi deziderate

ETNOLOGIE, ETNOGRAFIE ŞI ANTROPOLOGIE SOCIALĂ

MARIN CONSTANTIN, Interpretarea comparativă a etnicităţii rurale, urbane şi regionale din România

OVIDIU-CONSTANTIN CRAIU, Structura socială a oiconimelor. Reorganizarea administrativteritorială a statului român prin Decretul 799/1964

CORNELIU DRAGOMIR, Soarele: sensuri profane în horele din nordul Mehedinţiului ...

COMENTARII

ANCA GORGAN, Relaţia stat-biserică în România postcomunistă

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

PETRE REPCARU, Seminarul „Extremismul în Europa" (Sonnenberg - Germania, iunie 2011)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

MIHAI PASCARU, Piramida. Satul şi copilăria lui Andrei Dumitriu, prefaţă de Diana Câmpan, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010 (Codrina Şandru); KIMBERLY S.YOUNG, CRITIANO NABUCO de ABREU (eds.), Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, 293 p.151.

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXIII, nr. 1-2, p. 1-158, Bucureşti, 2012

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate