Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5-6/2003

 

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XIV    nr. 5-6    2003

S U M A R

 

 

JUSTIŢIE  RESTAURATIVĂ

Sorin M. Rădulescu, Dan BanciuU, Justiţia restaurativă între deziderat şi realitate

Kevin Haines (Anglia), Justiţia restaurativă; dispoziţii de încredinţare a minorilor şi panele de tineri delincvenţi; vechea justiţie sau noua justiţie?

Denis Van Doosselaere (Belgia), Alternative la privarea de libertate; ce măsuri trebuie luate pentru minorii din comunitatea franceză din Belgia

Aurelia Willie, Politici penale. pedeapsa cu închisoarea şi alternative

Ioan Durnescu, Mediere şi reparaţii între victimă şi infractor

Ecaterina Balica, Perspective de abordare a problematicii victimelor: justiţia restaurativă, victimologia şi dreptul victimelor

George Cristian-Spînu, Justiţia restaurativă în România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană

Cristina Dâmboeanu, Evaluarea gradului de satisfacţie a participanţilor la programele de justiţie restaurativă pentru minori   

CRIMINALITATE  ŞI DELINCVENŢĂ

Yves Scieur (Belgia), Delincvenţa juvenilă şi dreptul internaţional

Ioan Durnescu, Supraaglomerarea penitenciarelor; cauze şi soluţii

Ionela Petrea, Strategii de prevenire pentru reducerii cererii de droguri

GLOBALIZARE  ŞI  SCHIMBARE  SOCIALĂ

Constantin Aslam, Mondializare şi globalizare. Perspective etimologice şi terminologice

Maria Cobianu-Băcanu, Petruş Alexandrescu, Cultura şi educaţia în procesul integrării europene a României

Elena Cobianu, Dimensiunea morală a dezvoltării sociale durabile

Manuela Gheorghe, Noua paradigmă religioasă. Dimensiuni şi perspective

SOCIOLOGIE  ISTORICĂ

Iancu Filipescu, «Ţările» - confederaţii de triburi sau sate arhaice

GÂNDIRE  SOCIALĂ

Viorel Cernica, Gândirea politică între puterea Zeului şi puterea Omului

Mircea Mâciu, Etnopsihologia în concepţia lui B.P. Hasdeu

Claudia Buruiană, Tabu-uri şi ordine socială. „Descifrarea" socio-antropologică a interdicţiilor

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ION GLODEANU (coord.), OSCAR HOFFMAN, DOINA DRAGOMIRESCU, Actorii sociali ai promovării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003 (Maria Cobianu-Băcanu); CONSTANTIN STROE, Îndrumar de filosofia culturii, Bucureşti, Editura Universitară, 2003 (Maria Cobianu-Băcanu); Jean-François Mayer, Les fondamentalismes, Genève, Georg Éditeur, 2001 (Manuela Gheorghe)

VIAŢA  ŞTIINŢIFICĂ

Reflecţii pe marginea „Conferinţei anuale a Societăţii Daneze de Studii Superioare", 27-28 septembrie 2003, Aalborg-Danemarca (Simona Vonica-Răduţiu)

INDEX ALFABETIC - 2003

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate