Noutati:

OPEN ACCES


Nr.5-6/2007

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XVIII, nr. 5-6 · 2007

S U M A R

SOCIOLOGIA DROGURILOR

Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu, Actualitatea problemei drogurilor în România. evaluări calitative

MARI PERSONALITĂŢI DIN ISTORIA SOCIOLOGIEI

ERICH GOODE, Irony and Metaphor: Reflections on the Sociological Imagination and the Life of C. Wright Mills (Istorie şi metaforă: reflecţii asupra imaginaţiei sociologice şi vieţii lui C. Wright Mills)

SOCIOLOGI ROMÂNI DE REPUTAŢIE INTERNAŢIONALĂ

Maria Cobianu-Băcanu, O binemeritată recunoaştere (Michael M. Cernea)

CONFLICT ŞI NEGOCIERE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ - STUDII ŞI COMENTARII

EMILIAN M. DOBRESCU, CAMELIA IONESCU, Conflictul - factor de configurare geopolitică

ANDREEA-ROXANA ADAM, Noţiunea de conflict economic. scurt istoric al conflictelor economice

EMILIAN M. DOBRESCU, BOGDAN-IONUŢ CRISTOIU, Teatre de conflict economic ale lumii

CRISTINA POPESCU ANDREESCU, Dezvoltarea durabilă în concepţia Organizaţiei Naţiunilor Unite

ADRIAN PETELEAN, Teorii cu privire la conflict în managementul organizaţional

IULIAN ALISTAR, Fenomenul terorist la începutul secolului XXI

ROXANA FUGĂREŢU-UREA, Parteneriatul public-privat - între acordul local şi conflictul sistematic

CONSTANTIN BONEA, Concepţii cu privire la „limitele" suveranităţii

Mady-Mihaela Ciocan-Truşcă, Interesele de ordin economic ale României la Marea Neagră

Mădălina Petcuţă, Transnistria - teritoriu multiconflictual

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

George Soros, Epoca failibilităţii: consecinţe ale războiului terorii, Iaşi, Ed. Polirom, 2007, traducere de Laura Moroşanu (Camelia Ionescu)

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate