Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3-4/2003

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XIV, nr. 3-4 2003

S  U  M  A  R

ACTUALITATEA  ŞI  PERENITATEA  GÂNDIRII  SOCIALE A  LUI  C. RĂDULESCU-MOTRU

Marin Diaconu, O colaborare rodnică

Constantin Schifirneţ, Personalismul energetic - doctrina filosofică originală a lui C. Rădulescu-Motru

Viorel N. Cernica, Conceptul de om în teoria personalist-energetică a culturii

Constantin Aslam, Identitatea românească la începutul secolului al XX-lea. Constantin Rădulescu-Motru şi modelul specificităţii româneşti

Marin Diaconu, C. Rădulescu-Motru şi Academia Română

CRIMINALITATE  ŞI  DELINCVENŢĂ

Dan Banciu, Repere istorice în constituirea criminologiei şi sociologiei crimei în România

Sorin M. Rădulescu, Monica C. Pătrioară, Abuzul sexual asupra minorilor ca problemă socială

RESTITUIRI

Profesorul HENRI H. STAHL la aniversarea a 80 de ani - Interviu acordat lui Mircea Bunea în anul 1981

COMENTARII

Maria Cobianu-Băcanu, „Vocile săracilor" ascultate de Deepa Narayan - o pasionată cercetătoare a lor

Irina Cristea, Cercetarea monografică a realităţii sociale - un program de cercetare ştiinţifică

RECENZII  ŞI  NOTE  DE  LECTURĂ

CONSTANTIN  SCHIFIRNEŢ, Geneza modernă a ideii naţionale. Psihologie etnică şi identitate românească, Bucureşti, Editura Albatros, 2001 (Viorel N. Cernica); IOANA PETRE, DAN BANCIU, ECATERINA BALICA, Tineret, norme şi valori. Repere pentru o sociologie a tineretului, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002 (Simona Raşeev)

VIAŢA  ŞTIINŢIFICĂ

Dezbaterea Probleme actuale şi de perspectivă ale reformei în domeniul justiţiei pentru minori şi tineri Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti", 21 mai 2003 (Cristina Dâmboeanu).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate