Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 3 - 4 /2000

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XI 2000 Nr. 3-4

       SUMAR

 

SOCIOLOGIA EMINESCIANĂ

EUGEN SIMION, Proza politică a lui Eminescu

ŞTEFAN COSTEA, Idealul social românesc în sociologia eminesciană

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Viziunea lui Eminescu despre societatea românească

GHEORGHE ENE, Eminescu şi siguranţa naţională

FLORICA DIACONU, Munca productivă - reper de bază în concepţia eminesciană despre om societate

MIHAI D. VASILE, Arhaic şi universal în arhetipul Eminescu

LUCIAN RADU STANCIU, Divinizarea lui Eminescu de către generaţia lui Brâncuşi

DIMITRIE GUSTI - 120 ANI DE LA NAŞTERE:

IANCU FILIPESCU, Dimitrie Gusti despre reforma socială şi temeiul ei ştiinţific (Monografia sociologică)

ŞTEFAN COSTEA, Sociologia educaţiei şi a învăţământului, componentă esenţială a sistemului sociologic gustian

CONSTANTIN LUCIAN, Etica naţiunii şi formarea elitelor în concepţia lui Dimitrie Gusti

DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE SOCIOLOGIE

CONSTANTIN CUCIUC, MANUELA GHEORGHE, Statutul şi rolul asociaţiilor religioase din România

METODOLOGIA ŞTIINŢELOR SOCIALE

PETRUŞ ALEXANDRESCU, O metodă de analiză scalară şi ierarhizare

MIHAELA VLĂDUŢ, Reprezentările sociale. Metodologia cercetării nodului central

DEZBATERI

Dialogul româno-maghiar din oraşul Sfântu Gheorghe - un început promiţător, (6 mai 2000) (Maria Cobianu-Băcanu)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ALEXANDRA OLIVIA NEDELCEA, Eminescu-economistul, Craiova, Fundaţia „Scrisul Românesc", 2000 (Andreea Nicolaescu); EMILIAN M. DOBRESCU, Românografia - Bilanţ şi perspective - 1990-2000, Bucureşti, Editura Compania, 2000 (Maria Cobianu-Băcanu); ANGHEL ANDREESCU, DAN NIŢĂ, Terorismul, analiză psihosociologică, Timişoara, Editura TIMPOLIS, 1999 (Toader Ticu Tomoroga); NICOLAE GROSU, Tratat de sociologie: Abordare teoretică. Bucureşti. Editura Expert, 2000 (Florin Constantiniu)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Simpozionul omagial „Dimitrie Gusti - 120 de ani de la naşterea savantului", Bucureşti-Drăguş, 18-20 mai 2000 (Dumitru Danciu); „Tendinţe contradictorii în cercetarea comunicării televizuale: Les mises en scène médiatiques et la construction de l'espace public". Colocviul româno-francez de ştiinţe ale comunicării, Bucureşti, 6-9 iulie 2000 (Nicolae Perpelea).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XI. nr. 3-4, p. 221-394, Bucureşti, 2000

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate