Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2009

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XX, nr. 1-2 2009

S U M A R

 

IN MEMORIAM

GHEORGHE ŞIŞEŞTEAN, Paul Henri Stahl - o personalitate ştiinţifică în domeniul etnosociologiei europene

PARTICIPAREA COMUNITĂŢII LA PROIECTELE DE DEPLASARE INVOLUNTARĂ A POPULAŢIEI - O ABORDARE ETNOGRAFICĂ

INGA-LILL ARONSSON, The Paradox of Local Participation in Forced Displacement and Resettlement caused by the Development Process (Paradoxul participării locale la dizlocarea şi relocarea forţate cauzate de procesul dezvoltării)

INTERACŢIUNI ŞI MULTISPAŢIALITĂŢI SPIRITUALE ÎN LUMEA GLOBALIZĂRII

ILIE BĂDESCU, Teoria spaţiului dens în sociologie şi antropologia istorică

LUCIAN DUMITRESCU, Rolul stereotipurilor în comunicarea interculturală Orient şi Occident. Un dialog eşuat?

DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE ÎN ROMÂNIA

MONICA VASILE, Corruption in Romanian Forestry - Morality and Local Practice in the Context of Privatization (Corupţia în domeniul forestier din România - moralitate şi practici locale în contextul privatizării

SORIN M. RĂDULESCU, Perspective teoretice şi testări empirice în domeniul abuzului sexual împotriva minorilor

DAN BANCIU, ECATERINA BALICA, Tendinţe ale criminalităţii violente în comunităţile rurale. Evaluare şi percepţie publică

AMINTIRI, RESTITUIRI, REMEMORĂRI

GEORGE TIMCU (21.02.1939-25.02.1997). Un om care trebuie reamintit! (Sorin M. Rădulescu); Un prieten, poet şi scriitor, un sprijinitor al sociologiei (Dan Banciu)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

CONSTANTIN ST. DOGARU, Constantin Noica în amintirile şi mărturisirile unui preot ortodox, Bucureşti-Piteşti, Editura Paralela 45, Colecţia Sapienţia, 2008, 143 p. (Manuela Gheorghe); PETAR ATANASOV, Atlasul lingvistic al dialectului meglenoromân, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002 (Emil Ţîrcomnicu).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XX, nr. 1-2, p. 1-190, Bucureşti, 2009

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate