Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5-6/2002

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE 

                                                                              ANUL  XIII, nr. 5-6, 2002  

Sumar

Tranziţie  şi  schimbare  socială

OSCAR HOFFMAN, Câştigătorii şi perdanţii procesului de tranziţie în România

VALERIU RUSU, Migraţia „creierelor" - efecte economico-sociale

SIMONA RAŞEEV, Tendinţe în noua configuraţie a forţei de muncă în ţările europene

TENDINŢE   ALE   CRIMINALITĂŢII

MARIA COBIANU-BĂCANU, SORIN M. RĂDULESCU, „Mandatarea" cetăţenilor prin implicarea lor în combaterea corupţiei. Elemente pentru un studiu empiric evaluativ

CRISTINA DÂMBOEANU, Analiza cazurilor de criminalitate juvenilă mediatizate în presa din România    

CRISTIAN  SPÂNU, Principalele tipuri de violenţă şi criminalitate în rândurile comunităţilor multiculturale din România

GÂNDIRE  SOCIALĂ

VIOREL  CERNICA, cetăţean, conducător şi rânduială politică în  republica lui platon

GABRIELA SABĂU, Teoria economică, o ştiinţă morală

COMENTARII

OLIVIA  CLĂTICI, Statutul sociologiei juridice

RECENZII  ŞI  NOTE  DE  LECTURĂ

DOINA DRAGOMIRESCU, Societatea cunoaşterii între deziderat şi realitate, Bucureşti, Editura Printech, 2002 (Maria Cobianu-Băcanu); ROBERT PUTNAM, Cum funcţionează democraţia? Tradiţiile civice ale Italiei moderne, Iaşi, Editura Polirom, 2001 (Maria Livia Ştefănescu)

VIAŢA  ŞTIINŢIFICĂ

Dezbaterea „Patrimoniul oral şi imaterial românesc", Academia Română şi Centrul UNESCO, Bucureşti, 29 noiembrie 2002 (Ozana Cucu-Oancea)

INDEX  ALFABETIC - 2002

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate