Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5-6/2009

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XX, nr. 5-6 2009

S U M A R

VIAŢA POTENŢIALĂ ŞI LEGEA PROPRIETĂŢII

RISA CROMER, Embryonic Properties and Fetal Frontiers: Potential Life in U.S. PropertyLaw (Proprietăţi embrionice şi frontiere fetale: viaţa potenţială în Legea proprietăţii a  SUA

ABUZURILE COMISE ÎN FAMILIE ASUPRA COPIILOR

SORIN M. RĂDULESCU, Abuzul exercitat în familie asupra minorilor

CRISTINA DÂMBOEANU, Forme şi particularităţi ale abuzului fizic săvârşit de părinţi asupra copiilor

COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI ŞI IDENTITATE ETNICĂ

EMIL ŢÎRCOMNICU, Comunităţi care se sting: meglenoromânii - între aculturaţie şi dispariţie etnică

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Identitatea românească în contextul modernităţii tendenţiale

PROBLEME METODOLOGICE ÎN DOMENIUL SOCIOLOGIEI RURALE

VERONICA DUMITRAŞCU, Elemente pentru o metodologie a cercetării rurale. Monografiile sociologice şi Atlasul sociologic rural

EDUCAŢIE

PETRUŞ ALEXANDRESCU, Starea actuală a educaţiei şi a învăţământului în România

COMENTARII

ION IFRIM, ROXANA OANA IONESCU, Protecţia penală a vieţii sociale şi intime a persoanei

SIMONA-GRAZIA DIMA, Curajul civic, un factor al progresului social

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

CORNELIU LUPEŞ, „...flacără a verbului românesc", Bucureşti, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2007, 292 p. (Simona-Grazia Dima)

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate