Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5-6/2010

  REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXI, nr. 5-6 2010

S U M A R

 

 

CONSTRUCŢIA SOCIALĂ A REALITĂŢII COTIDIENE

ANTONIO GUTIÉRREZ RESA, El trabajo social y los relatos contemporáneos (Asistenţa socială şi istorisirile contemporane).

ABORDĂRI MULTIDISCIPLINARE ÎN DOMENIUL ECOLOGIEI URBANE

MARIANO L. BIANCA, Compatibilitatea ecoantropică - un model multidisciplinar în ecologia urbană.

LIBERTATE ŞI MODERNISM

FLORIN GRANCEA, The Concept of Freedom in Post-Communism: a Proposal for Reconsidering Eastern European Thinking in Constructing Social Research in Romania (Conceptul de libertate în postcomunism: o propunere de reconsiderare a gândirii est-europene în edificarea cercetării sociale din România).

FAMILIE ŞI CAPITAL SOCIAL

PETRU ILUŢ, Forme ale capitalului social în familia lărgită din România.

DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE

SORIN M. RĂDULESCU, Fapte penale contra persoanelor din familia proprie, comise de către infractorii închişi în penitenciarele din România.

COMUNICARE ŞI MASS-MEDIA

CAMELIA BECIU, New Media şi reconfigurarea sferei televizuale. Construcţia mediatică a publicului activ.

ANCA VELICU, Conceptul de „public" în istoria ştiinţelor informării şi comunicării: de la publicul ca masă, la publicul „actor"

ISTORIA SOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI

ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ, Traian Brăileanu, sub semnul imperativului categoric (excurs biobibliografic).

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

RADU BALTASIU, Antropologia globalizării. Transformări şi curiozităţi (de)codificate, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009 (Lucian Dumitrescu).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXI, nr. 5-6, p. 357-548, Bucureşti, 2010

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate