Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5 - 6/2012

 

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

  • Anul XXIII, Nr. 5-6 2012

S U M A R

 

 

PROBLEME ACTUALE ALE SPAŢIULUI RURAL ROMÂNESC

PĂUN ION OTIMAN, Structura agrară actuală a României - o mare (şi nerezolvată) problemă socială şi economică a ţării

ROLUL ANALIZEI SOCIALE ÎN INTERVENŢIILE CU PRIVIRE LA DEZVOLTARE

SUSANNA PRICE, Social Analysis in Development Interventions: Policy Artefact or Constructive Transformation? (Analiza socială în intervenţiile cu privire la dezvoltare: artefact politic sau transformare constructivă)?

SINUCIDERE ŞI CRIZĂ

SORIN M. RĂDULESCU, Sinuciderea în Europa, în contextul crizei economice globale

PROTECŢIA DREPTURILOR MINORITĂŢILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

CLAUDIA PARASCHIVESCU, The European Union and the Protection of the Roma Minority in the Fields of Education and Housing (Uniunea Europeană şi protecţia minorităţii rrome în domeniile educativ şi locativ)

TENDINŢE DEMOGRAFICE ÎN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

MARIA SIMION, Sporul natural al populaţiei României şi semnalele contextului socioeconomic în perioada 2002-2011

MARIA STOICOVICI, România ca ţară de origine, de tranzit şi de destinaţie a migranţilor

ADRIAN OTOVESCU, Trăsături identitare ale imigranţilor români din Italia

EDUCAŢIE ŞI SPIRITUALITATE

MARIUS LAZĂR, Valori, toleranţă, religie şi spiritualitate la tinerii români

COMENTARII

ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ, Traian Brăileanu, grupul de la Cernăuţi şi revista „Însemnări sociologice" (debutul unor dezbateri)

LUCIAN-VASILE SZABO, Despre sociologia publicului mediatic la gazetarul Ioan Slavici

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

PETRE REPCARU, Seminarul cu tema: „Război. Pace. Uniunea Europeană - prezent şi viitor", desfăşurat în luna mai 2012 la Sonnenberg, Germania

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Media in Europe today, edited on behalf of Euromedia Research Group by Joseph Trappel, Werner A. Meier, Leen d'Haenens, Jeanette Steemers and Barbara Thomass, with an introduction by Denis McQuail, Edit. Intellect Bristol, UK / Chicago, USA, 2011, (Valentina Pricopie).

„Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XXIII, nr. 5-6, p. 337-528, Bucureşti, 2012

 

 

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate