Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 1-2/2003

REVISTA  ROMÂNĂ  DE SOCIOLOGIE

Anul XIV, nr. 1-2 2003

S  U  M  A  R

Sorin M. Rădulescu, Robert King Merton - in Memoriam

Geopolitică  şi  geoistorie

Ilie  Bădescu, O lume cu sisteme slab structurate. Consideraţii asupra rolului Americii la scara istoriei universale

Darie Cristea, Din Atlantic spre Eurasia. Mai este actual Mackinder?

Călin Cotoi, Spre o interpretare geopolitică a regionalizării

GLOBALIZARE

Gabriel-Ionuţ Stoiciu, Impactul cultural şi social al globalizării şi transnaţionalizării marilor companii asupra statului naţional

GEOCULTURĂ

Ozana Cucu-Oancea, Manifestările spirituale în perioada postbelică. Studiu comparativ

RELAŢII  INTERNAŢIONALE

Dan Dungaciu, „Big is beautiful". Olimpianismul şi noul universalism. Despre credinţă şi raţiune în relaţiile internaţionale

ENCICLOPEDIA  VALORILOR  REPRIMATE

Emil Ţârcomnicu, George Vâlsan (1885-1935). Geopolitică şi geografie românească.Idei interzise

RESTITUIRI

Eugen Ehrlich, Sfârşitul unei mari împărăţii

RECENZII  ŞI  NOTE  DE  LECTURĂ

MARIA COBIANU-BĂCANU (coord.), PETRUŞ ALEXANDRESCU, OZANA CUCU-OANCEA

Cultura, identitatea naţională şi educaţia în dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2002 (Ioana Petre); NICOLAE GROSU, Sentinţele sociologiei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003 (Ştefan Costea); NORA DUDWICK, ELIZABETH GOMART, ALEXANDRE MARC, KATHLEEN KUEHNAST (editori) - When Things Fall Apart. Qualitative Studies of Poverty in the Former Soviet Union, (Când totul se năruie. Studii calitative asupra sărăciei în fosta Uniune Sovietică) Washington D.C., The World Bank, 2003 (Cristina Dâmboeanu).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate