Noutati:

OPEN ACCES


Nr.1-2/2008

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XIX, nr. 1-2 · 2008

S U M A R

ISTORIA ORALĂ - UN INTERVIU ORIGINAL

An Oral History Interview with MICHAEL M. CERNEA (interviewer: DR: Judith Freidenberg) (Un interviu de istorie orală cu MICHAEL M. CERNEA - intervievator: DR: Judith Freidenberg)

CULTURĂ ŞI ECONOMIE: O PERSPECTIVĂ ANTROPOLOGICĂ

Katherine Verdery, Property and politics in and after socialism (Proprietate şi politică în şi după socialism)

INDUSTRII CULTURAL-CREATIVE

Oscar Hoffman, Ion Glodeanu, „Industriile" culturale în societatea condusă prin cunoaştere

MANAGEMENT ŞI PUBLICITATE

CRISTINA LEOVARIDIS, Studiul de management în agenţiile de publicitate româneşti

ORIENTĂRI ÎN SISTEMUL JUSTIŢIEI DIN ROMÂNIA

SORIN M. RĂDULESCU, CRISTINA DÂMBOEANU, Evaluări privind eficacitatea implementării justiţiei restaurative în România

IOAN DURNESCU, How to Evaluate Probation? (Cum să evaluăm probaţiunea?)

RELIGIA DIN ROMÂNIA, ÎNTRE UNITATE ŞI DIVERSITATE

MANUELA GHEORGHE, Noile mişcări religioase - agenţi ai globalizării religioase în românia

SĂNĂTATEA - UN DREPT FUNDAMENTAL

EMILIAN M. DOBRESCU, DANIELA-SORINA ALBEANU, Egalitatea de şanse şi sănătatea

„MIŞCAREA ELITELOR" ÎN ROMÂNIA

ADRIAN SAMOILĂ, Relaţia între elita politică şi cea intelectuală. Conflict şi/sau colaborare?

COMENTARII

ION ALEXANDRU CÂRLAN, Formele fără fond, un brand românesc

Recenzii şi note de lectură

OLIVIA CLĂTICI, Opţiuni politice...experienţe politice, Bucureşti, Casa de Editură şi Librărie N. Bălcescu, 2007 (Sorin M. Rădulescu)

Lazăr Vlăsceanu, Sociologie şi modernitate. Tranziţii spre modernitatea reflexivă, Iaşi, Editura Polirom, 2007, seria Colegium: Sociologie. Antropologie (Daniela-Sorina Dănulescu-Albeanu).

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate