Noutati:

OPEN ACCES


Nr. 5-6/2005

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XVI, nr. 5-6 · 2005

S U M A R

SOCIETATEA CUNOAŞTERII

OSCAR HOFFMAN, ION GLODEANU, Societatea/economia bazată pe cunoaştere

ŞTEFAN IANCU, Impactul social al utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

CRISTINA LEOVARIDIS, Dezvoltarea competenţelor în trecerea spre societatea cunoaşterii

COMPORTAMENTE DEMOGRAFICE ŞI RELIGIOASE ÎN MEDIUL RURAL

OZANA CUCU-OANCEA, Disparităţi privind comportamentele demografice ale populaţiei rurale din România

MANUELA GHEORGHE, Tradiţia - coordonată fundamentală a religiozităţii în comunităţile rurale din România

DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE

SORIN M. RĂDULESCU, CRISTINA DÂMBOEANU, Corupţia în administraţia publică locală    

BRUNO ŞTEFAN, Structura ritualurilor carcerale

CULTURĂ, EDUCAŢIE, RELIGIE

MIHAI D. VASILE, Religia ca stil în concepţia lui Lucian Blaga

SORIN MITULESCU, Valori ale inovaţiei şi dezvoltării în sistemul educaţional

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Şcoala de vară de la Iaşi, 2005 (Sorin Mitulescu)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

UMBERTO ECO, În căutarea limbii perfecte, traducere de Dragoş Cojocaru, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia Construcţia Europei, 2002 (Monica Joiţa); VIOREL MARINEASA, Tradiţie supralicitată, modernitate diortosită. Publicistica lui Nichifor Crainic şi a lui Nae Ionescu, la o nouă citire, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004 (Simona-Grazia Dima)

INDEX ALFABETIC 2005

Copyright @ 2007 Revista Romana de Sociologie. Toate Drepturile Rezervate